KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentację kancelaryjną – wg Instrukcji kancelaryjnej; dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

 1. Edukacja:
  • zapisy do przedszkola
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
  • dzienniki zajęć przedszkola
 2. Sprawy administracyjne:
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola
  • wydawanie zaświadczeń
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole
 3. Sprawy kadrowe:
  • organizacja pracy przedszkola i aneksy
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 4. Sprawozdawczość:
  • raporty
  • sprawozdania
 5. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników
  • dzienniki zajęć przedszkola
  • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
  • uchwały i zarządzenia
 6. Finanse przedszkola:
  • Sprawy dotyczące finansów przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu, organowi kontrolującemu, radzie pedagogicznej i radzie rodziców (projekt planu finansowego).

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie, wypisanie dziecka z przedszkola lub przepisanie na podstawę programową, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola (w godzinach 8 - 16).
 2. Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent w ustalone dni, do 15-go każdego miesiąca.
 3. Bieżące informacje o dziecku - nauczycielki poszczególnych grup
 4. Konsultacje indywidualne z rodzicami - nauczycielki wg ustalonego harmonogramu.
 5. Zebrania z rodzicami - sprawy organizacyjne (ubezpieczenie dzieci, statut przedszkola, wybór rady rodziców,godziny pracy poszczególnych oddziałów) - dyrektor.

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 234 w Łodzi
odpowiada: Wiesława Indrys
data: 11-07-2018
wytworzył: Wiesława Indrys
data: 11-07-2018
data: 11-07-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 659